top of page

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů klientů

Správce údajů: Bizon Courage Factory, s.r.o.

IČO: 052 34 751

Sídlo: Přívozní 1054/2, Holešovice, 170 00 Praha 7

Web: https://www.bubaluscrossfit.cz/

(dále jen “my”)

Jaké jsou důvody zpracování osobních údajů?

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich služeb, které souvisejí s užíváním a provozováním fitness centra. Zpracování provádíme rovněž z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (např. interní provozní funkce, vymáhání práv, zlepšování služeb, přímý marketing, provoz bezpečnostního kamerového systému, přístup do provozovny fitness centra). Zpracování také vychází z vámi uděleného souhlasu či z právních předpisů, které musíme dodržovat.

 

Jaké údaje a jakým způsobem zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb, dodržení právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou uvedené ve smlouvě o poskytování služeb, kterou s námi uzavíráte, případně dalších formulářích nebo jiných našich dokumentech. Typicky půjde o údaje identifikační (jméno, datum narození), kontaktní (email, adresa, telefon), platební údaje (číslo bankovního účtu, způsoby plateb, data a frekvenci splátek) a v případě udělení vašeho souhlasu téže fotografie či videa zachycující vaši podobu. Zpracování provádíme manuálně i automaticky (prostřednictvím softwaru GYMMANAGER).

 

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme zpravidla přímo od Vás již při uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo registraci k našim službám.

 

Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou zpracovávat smluvní partneři, kteří se podílejí na zajištění našich služeb a kteří dodržují pravidla ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o externí poskytovatele IT technologií (webhosting, aplikace pro správu e-mailových zpráv, aplikace pro správu klientských účtů apod.), poskytovatelé poštovních služeb, dodavatele služeb nezbytných pro provoz společnosti (administrativa, správa účtů a plateb, vymáhání dluhů, komunikace apod.), poskytovatele specializovaných služeb (právní, finanční atp.)

 

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu poskytování naší služby, tedy po dobu vašeho členství u nás. Po skončení smlouvy osobní údaje dále zpracováváme z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů. Tato doba je zpravidla určena podle obecných promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou o poskytování služeb. Právní předpisy nám rovněž ukládají uchovávat některé typy dokumentů týkající se naší činnosti po zákonem stanovenou dobu. V tomto případě se tedy vždy řídíme platnou právní úpravou, např. z oblasti daňové a účetní.

 

Zpracováváme cookies?

Ano, cookies jsou používány k možnosti zapamatování přihlášení, k personalizaci reklam apod.

 

Jaká jsou vaše práva?

Můžete nás požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů nebo výmaz údajů, máte právo na omezení zpracování, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu, právo na přístup k údajům (získat od nás kopii vašich údajů) a na přenositelnost, právo odvolat souhlas, který jste nám udělili a právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontakty pro žádosti na uplatnění vašich práv a dotazy týkající se osobních údajů:

Verze: 11/2023

Platnost od: 01. 11. 2023

bottom of page